Header Slider

  • Snabb feedback
    var som helst

  •  
    För kunder och medarbetare

Frontreport gör det lätt för både dina kunder och medarbetare att ge viktig feedback till din verksamhet. Snabbt, mobilt och hands-on.

Demo enquiry

Hur funkar det

Hur funkar det?

Frontreport är feedback-plattformen som fungerar där du och dina kunder rör sig.
Med Feedback Board för både fast installation på plats och vår app för smartphones anpassas lösningen  för dina behov.
Du kan använda Frontreport för dina kunder och/eller anställda – var som helst, när som helst.

Frontreport App

Feedback at home

Mobil kunddialog
Med mobil feedback kan kunder och medarbetare snabbt dela med sig av tips och idéer med text och bild. Frågor kan du svara på ett effektivt sätt. Allt i en dialog. Du kan länka direkt till din egen bokningstjänst, kartor online mm.

iPad

ipad-image1

Feedback på plats
Med Frontreport Feedback Board får du på ett roligt och intuitivt sätt snabbt in kundfeedback på plats. Du kan också använda den vid event eller internt bland medarbetare för att fånga dagen på arbetsplatsen.

Branscher

Branscher

Frontreport passar dig som kontinuerligt behöver utveckla verksamheten.
Självklart görs detta bäst tillsammans med kunder, gäster och medarbetare. Här är några exempel. 

Upplevelseindustrier

Upplevelseindustrier

Vare sig ni är en Nöjespark, Museum eller en biograf så är det mycket besökare i rörelse med upplevelsen i centrum. Du behöver input på vad som händer under olika tider på dagen för att kunna göra insatser där det gör mest effekt. Med Frontreport Feedback Board© kan dina besökare snabbt och lätt säga vad de tycker och tänker.

Hotell

Hotell

Med hög servicenivå är det viktigt att få reda på problem direkt. Med Frontreport kan du enklare fånga upp hur kunden upplever vistelsen på plats, antingen med en enkel knapptryckning på Feedback Board eller i mobilen. Saker som gästen känner är känsliga kan berättas anonymt. Medarbetare kan också på använda Frontreport för att på ett enkelt sätt fånga in saker som behöver åtgärdas både med text och bild. 

Internt

Internt & HR

Att på ett smidigt och enkelt sätt få reda på hur ens personal haft det under dagen har aldrig vart enklare. Med Frontreport Feedback Board© kan du ta tempen på din personals mående med en knapptryckning. Med Frontreports app för smartphone blir det även smidigt för personalen att fånga upp brister i verksamheten med text, bild och position.