Header Slider

  • Snabb feedback
    var som helst

  •  
    För kunder och medarbetare

Frontreport gör det lättare för både dina kunder och medarbetare att ge viktig feedback till din verksamhet. Enkelt, mobilt och hands-on.

Hur funkar det

Hur funkar det?

Frontreport är feedback-plattformen som fungerar där du och dina kunder rör sig.
Styrkan är flexibiliteten med både en app för mobilen och Feedback Board för fast installation på plats. Du kan då få direkt feedback från dina kunder och/eller anställda var som helst, när som helst.

Frontreport App

Hem

Mobil kunddialog
Med mobil feedback kan kunder och medarbetare snabbt dela med sig av tips och idéer med text och bild. Frågor kan du svara på ett effektivt sätt. Allt i en dialog. Du kan länka direkt till din egen bokningstjänst, kartor online mm.

iPad

Hem

Feedback på plats
Med Frontreport Feedback Board får du på ett roligt och intuitivt sätt snabbt in kundfeedback på plats. Du kan också använda den vid event eller internt bland medarbetare för att fånga dagen på arbetsplatsen.

Hej
Just nu jobbar vi med en ny hemsida. Varje dag under denna vecka kommer fler delar att läggas upp. Nedanför har du våra kontaktuppgifter så att du kan nå oss. Kolla gärna in och följ oss på Facebook och Twitter.
Hej
Just nu jobbar vi med en ny hemsida. Varje dag under denna vecka kommer fler delar att läggas upp. Nedanför har du våra kontaktuppgifter så att du kan nå oss. Kolla gärna in och följ oss på Facebook och Twitter.